ajax-loader

Den digitala utgåvan av Maamme kirja

Zacharias Topelius läsebok för folkskolan Boken om Vårt Land (1875) och dess finska översättning Maamme kirja (1876) har format uppfattningarna om Finland och finländarna hos flera generationer av skolbarn ända sedan 1870-talet.

Bakgrunden till läseboken, dess betydelse och de förändringar som verket genomgått från storfurstendömets dagar fram till andra världskriget belyses i denna digitala utgåva av Maamme kirja (SKS och SLS 2018). Utgåvan består av den första reviderade upplagan av Maamme kirja (2. uppl., 1878), och är vetenskapligt redigerad och kommenterad. I utgåvan ingår även de reviderade upplagorna från 1915 och 1944. I utgåvans omfattande inledning redogörs för bokens historia, betydelse och litterära metoder.

Den digitala utgåvan riktar sig till alla som är intresserade av hur uppfattningarna om Finlands historia, folk och kultur har utvecklats.

Utgåvan utnyttjar digitala lösningar och metoder framtagna för den historisk-kritiska utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter (www.topelius.sls.fi), som utges av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Utgåvans andra hörnsten utgörs av enheten Edith – kritiska utgåvor av finsk litteratur (www.edith.fi), som har specialiserat sig på textkritisk utgivning av finskspråkig litteratur vid Finska litteratursällskapet – SKS.

Börja här